جابجایی اثاثیه منزل با کادری مجرب و پرسنلی با تجربه
حمل تضمینی بار و اثاثیه منزل در تهران با کامیون مسقف و وانت نیسان و وانت پیکان
بسته بندی و بار گیری و تخلیه بار و اثاثیه منزل با پرسنلی با تجربه
عقد قرار داد با سازمانها و ارگانهای خصوصی و دولتی

حمل ونقل اثاثیه منزل ،ادارات شرکتها
کامیون،خاور،نیسان،وانت
مجوزرسمی ازاتحادیه
بیمه کامل بار
باکارگران مجرب ومعتمد
بسته بندی حرفه ای
بار به تمام نقاط تهران،شهروشهرستان
شکستن چرا!
کاررابه مابسپاریدمااعتمادرابه وجودمی اوریم

 

Call Now Button